Potilaat eivät usko vaaraan – lääkärit huolissaan kolesterolinäkemyksistä

Suositeltu veren kokonaiskolesteroliarvo on alle 5 ja LDL-kolesterolin suositusarvo on alle 3.

Kotimaa | 5.3.2015 | 12:05 | Päivitetty 12:1027

Aamulehti

Kolesteroli ja sen lääkitseminen on puhuttanut paljon. Lääkärit kritisoivat harhaanjohtavaa julkista keskustelua.

Paljon huomiota ovat saaneet yksittäiset, kohonnutta kolesterolia vaarattomana pitävät lääkärit, vaikka heitä on vain muutama.

Lääkäreiden mielipidettä on selvitetty kyselyllä. Vastaajista 73 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaiset eivät ole enää varmoja kohonneen kolesterolin vaarallisuudesta.

Tutkimusten mukaan suomalaisten kolesteroliarvot ovat kääntyneet nousuun muutaman vuosikymmenen laskusuunnan jälkeen.

Lääkärikunta yksimielinen: kohonnut kolesteroli on vaaraksi

Suomalainen lääkärikunta on yksimielisesti sitä mieltä, että kohonnut kolesteroli on sydämelle vaarallinen. Lääkäreiden mielestä harhaanjohtava keskustelu on vähentänyt suomalaisten kolesterolitietoisuutta ja ymmärrystä sydänystävällisestä ruokavaliosta.

96 prosenttia suomalaisista lääkäreistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että valtimotautien ehkäisyn kannalta on erittäin keskeistä pyrkiä pienentämään veren kolesterolipitoisuus suositellulle tavoitetasolla.

Kaikista lääkärivastaajista 62 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaiset tietävät kolesterolitasonsa hyvin. Sydänlääkäreiden ja sairaalassa työskentelevien lääkärien näkemys on kuitenkin synkempi: heistä vain noin puolet uskoi suomalaisten tuntevan kolesteroliarvonsa hyvin.

Suositeltu veren kokonaiskolesteroliarvo on alle 5 ja LDL-kolesterolin suositusarvo on alle 3.

43 prosenttia lääkäreistä on sitä mieltä, että mielestä suositeltava kolesteroliarvojen mittausväli olisi 2–3 vuotta. 4–5 vuoden mittausväliä suositteli 38 prosenttia ja vuosittaista mittaamista 10 prosenttia lääkäreistä.

Potilaat luottavat onneensa

Kohonneen kolesterolin riskeihin ei suhtauduta vakavasti, eikä sitä pyritä alentamaan liikunnalla ja terveellisellä syömisellä. Useimmat potilaat eivät lääkäreiden mielestä koe kohonneeseen kolesteroliin liittyvien terveysriskien koskevan itseään.

Hieman yli puolet vastaajista kokee suomalaisten tietävän jonkin verran kohonneeseen kolesteroliin liittyvistä terveysriskeistä, määrä ei ole kuitenkaan riittävä.

Lääkärit myös kokevat, ettei potilaiden ole helppoa sitoutua kohonneiden kolesteroliarvojen alentamiseen esimerkiksi ruokavaliomuutoksilla tai lisäämällä liikuntaa.

Tutut keinot: liikunta ja ruokavalio

Lähes kaikki lääkärit suosittelevat kohonneen kolestarolin hoitoon samoja keinoja. 98 prosenttia suosittelee hoidoksi elämäntapamuutoksia, kuten lisää liikuntaa ja ruokavaliomuutoksia.

Kaksi kolmasosaa lääkäreistä suosittelee kasvistanolia tai -sterolia sisältävien elintarvikkeiden lisäämistä osaksi ruokavaliota, mikä on Käypä hoito -suosituksen mukaista kohonneen kolesterolin hoitoa.

Syynä suomalaisten kohoavaan kolesterolitasoon nähtiin elintavat. Yli 50 prosenttia vastaajista katsoi syinä oelvan muuttunut ruokavalio, lihominen, alkoholin käyttö ja vähäinen liikunta.

Seuraavana listalla oli mediasta saatu väärä ja ristiriitainen tieto, lisääntynyt tyydyttyneiden rasvojen käyttö sekä karppaus ja muut muotidieetit.

Syyt ovat usein päällekkäisiä: ristiriitainen tieto johtaa epäedullisiin ruokavaliomuutoksiin kuten kovia rasvoja suosivaan karppaukseen.

Kyselyssä yli 1300 lääkäriä

Kyselyn on tehnyt Benecol-elintarvikemerkin tutkimusyhtiö Success Clinicillä tammikuussa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin suomalaisille lääkäreille suunnattu kolesterolikartoitus.

Tutkimuksessa kysyttiin yli 1 300 suomalaiselta lääkäriltä näkemyksiä kohonneesta veren kolesterolipitoisuudesta primaaripreventiossa.

Artikkelin lähde: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194965187014/artikkeli/potilaat+eivat+usko+vaaraan+laakarit+huolissaan+kolesterolinakemyksista.html (Google News)

Tutkimus: Karppaus kiinnosti, koska siitä tuli hyvä olo

Karppaaminen eli vähän hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio puhutti pari vuotta sitten runsaasti. Silti vain seitsemän prosenttia suomalaisista karppasi, kertoo tuore tutkimus.

Karppaus puhutti, mutta ei aktivoinut

Karppaaminen on ollut lähes kaikkien huulilla viimeiset pari vuotta.

Kuitenkin vain seitsemän prosenttia suomalaisista karppasi vuonna 2012.

Tulokset selviävät Suomen Akatemian, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä Aikuisten terveystapatutkimuksesta.

  • Lue Terve Median Hyvinvointibarometrin 2012 -tuloksia karppaamisesta tästä

Oma hyvinvointi motivoi

Moni päätyy viilaamaan ruokavaliotaan tai dieettiään laihtuakseen. Tutkimuksen mukaan yli puolet päätyi karppaamaan hoikemman varren toivossa.

Tiedän viisi henkilöä, jotka kohtuullisella karppaamisella lopettivat jojo-laihdutuksensa – kaikkien elopaino putosi normaaliksi. Sillä on merkitystä. Nimim. Wäsäilijä

– Karppaus tarjosi vastauksen lihavuusepidemiaan, kun moni kertoi laihtuneensa vähentämällä hiilihydraatteja, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen dosentti Piia Jallinoja kertoo Helsingin Lääkäripäivillä.

Hyvin moni korosti yleistä hyvinvointiaan. Luonnollisuus ja nautinnon tärkeys vaikuttivat myös syömiseen.

Sangen hyvä juttu ollut tämä karppaus monen kohdalla. On hyvä, että me ihmisinä ajattelemme omilla aivoillamme ja panostamme omaan ainutlaatuiseen ja arvokkaaseen terveyteemme. Nimim. Eräilijä

Karppaus vastareaktio asiantuntijaohjeille

Joissain tapauksissa vähähiilihydraattinen ruokavalio oli vastareaktio asiantuntijoiden ohjeille.

On se jännä, ettei vieläkään ymmärretä, että jos jotkin suositukset eivät tuo helpotusta suurelle osalle ihmisistä, niin suosituksissa voi itsessään olla jotakin pahasti pielessä. Nimim. MikkoMä

Tulosten mukaan karppaajien elämäntavat ovat vähintään yhtä terveellisiä tai joissain tapauksissa jopa terveellisempiä kuin muiden aikuisten.

Ennakkoluuloista poiketen vain harva kertoi lisänneensä lihan, pekonin ja voin kulutusta. Sen sijaan vihanneksia päätyi lautaselle karpatessa aiempaa enemmän.

  • Lue asiantuntijan vinkit karppaamisen hyödyistä ja haitoista tästä

Karppaamisella hoidetaan tautejakin

Tutkimuksessa karppaamisen suosio perustui hyvinvoinnin lisäämiseen. Helsingin Sanomien verkkosivuilla nousi kuitenkin esiin myös perustelu, josta tutkimuksessa ei raportoitu.

Karppaamisella pyrittiin hoitamaan sairauksia, kuten diabetesta. Näin oli erityisesti silloin, kun koettiin, etteivät alan ammattilaisten vinkit olleet riittäviä.

Moni karppaa myös pitääkseen diabeteksen kurissa. Tästä vaihtoehdosta pitäisi kertoa potilaille, valitettavasti terveydenhuoltojärjestelmämme tarjoaa hoidoksi vain lääkkeitä, lääkkeitä ja lääkkeitä. Itselläni verensokeriarvot ovat pysyneet jo yli seitsemän vuotta terveen tasolla pelkällä karppausruokavaliolla ilman lääkkeitä. Nimim. Vetoketju

Sokeritaudin hoitosuositukset ovat johtaneet puoleen miljoonaan diabeetikkoon eikä loppua näy. Miettikää sitä kun seuraatte maratoonari fågelholmien energiankulutusta sohvalla istuen ja mussutatte ruisleipiänne. Nimim. Polkovnik I grade

Ruokavalio kurin ja nautinnon tasapainoilua

– Muotidieetit ovat usein tasapainottelua työn ja kurin sekä nautinnon ja kulutuksen välillä, dosentti Jallinoja arvioi Lääkäripäivillä.

Kuri korostaa yksilön velvollisuutta pitää huolta itsestään, kun taas ruoka tarjoaa makuja, kulttuuria ja merkityksiä.

Karppausinto onkin hiipunut, mutta kurin ja nautinnon tasapainon tarve pysyy. Nyt puhuttaa 5:2-dieetti, jossa nautiskellaan ruualla viisi päivää ja eletään paastoten kurinalaista elämää loput kaksi päivää.

– Asetelma on vanha ja pysyvä, Jallinoja päättää.

  • Lue myös mielipiteitä jakavasta paleoruokavaliosta tästä

Kommentit on poimittu Helsingin Sanomien verkkokeskustelusta.

Lähteet:

MTV.fi

Helsingin Sanomat

Lue myös:

Karppaamme vähemmän – liikumme enemmän

Ravitsemusterapeutti: Liiallinen terveysinnostus voi ajaa ortoreksiaan

Artikkelin lähde: http://www.terve.fi/ravinto/79796-tutkimus-karppaus-kiinnosti-koska-siita-tuli-hyva-olo (Google News)

Odottavien äitien ruokasuositukset uusiksi – monet syövät väärin: "Hampurilaisia …


Odottava iti terveellisen aterian ress.Kuva: Comstock

Ruoka-aineita koskevien kieltolistojen aika alkaa olla ohi odottavilta äideiltä. THL:stä kerrotaan, että kieltojen sijaan uusissa valmisteilla olevissa suosituksissa painotetaan entistä enemmän monipuolisen ruokavalion ja ravintoaineiden saannin merkitystä raskausaikana.

– Oikeastaan kieltolistat halutaan kokonaan pois tästä odotusajasta. Ehdottomia kieltoja on nyt maksaruokien suhteen, sanoo THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo.

THL työstää uusia ravintosuosituksia lapsiperheille ensi kesäksi. Vielä keskeneräisissä suosituksissa korostetaan, että odottavien äitien ruokavalio on kokonaisuus.

– Ehkä entistä vahvemmin kaikki ravitsemustutkimukset ovat osoittaneet, että monipuolinen ruokavalio turvaa kaikkein parhaiten äidin ja lapsen terveyden. Ei se, että purkista haettaisiin sitä terveyttä, sanoo Kuusipalo.

Uuteen suositukseen ollaan lisäämässä tosin foolihappolisän käyttösuositus raskautta suunnitteleville ja raskauden ajalle. Suosituksissa huomioidaan myös folaatti, jota on erityisen paljon kasviksissa ja täysjyväviljassa.

Roskaruokaa

Terveydenhoitaja Eija Töytäri on töissä äitiysneuvolassa Haminassa. Hänen mukaansa useimmat odottavat äidit ovat kiinnostuneita ruoka-aineista, joita ei saa käyttää raskauden aikana. Pulmana ovat kuitenkin epäterveelliset ruokatottumukset.

– Ei ole mitään ruokarytmiä, ja sitten se ruoan laatukin on vähän mitä sattuu. Syödään hampurilaisia, ranskanperunoita ja pitsaa.

– Valmisruoat saattavat olla ihan hyviäkin vaihtoehtoja, lisää Töytäri.

Kouvolassa työskentelevällä äitiysneuvolan terveydenhoitaja Kirsi Maunolla on yli 30 vuoden työkokemus. Hänen mukaansa kaikki äidit ole täysin perillä ruokavaliosuosituksista. Erityisesti kasviksia syödään liian vähän.

– Joidenkin perheiden kohdalla ravitsemus on myös raha-asia. Jotkut ruoka-aineet ovat aika kalliita.

– Se on usein monen asian summa, minkä vuoksi se homma ei oikein suju, lisää Mauno.

Karppauksesta vääriä käsityksiä

Kirsi Mauno ei näe, että raskaana olevat suhtautuisivat välinpitämättömästi ravitsemukseen. Sen sijaan ruokatrendit voivat sumentaa hyvän ruokavalion raameja.

– Minä itse ajattelisin, että virheellisiä käsityksiä on enemmän näissä äärilinjauksissa.

Virhekäsityksiä voi aiheuttaa esimerkiksi karppaus. Lisäksi osa äideistä välttelee tai on vähentänyt rasvan käyttöä.

– Sitä rasvahappoa tarvitaan sieltä margariinista tai levitteistä joka tapauksessa. Niitä ei laihduttamisenkaan takia pidä pois jättää.

Maunon mukaan monella äidillä voi olla laihdutus taustalla äitiysneuvolaan tullessa.

– Ei enää raskausaikana ole sellaisia äitejä. En muista, että olisi heitä, jotka tietoisesti laihduttaisivat.

Joskus odottavien äitien paino kuitenkin putoaa raskausaikana, kun ruokavalioita reivataan neuvolassa.

– Se ei ole laihduttamista, vaan se on siitä, että tietyt ravintoasiat menevät kohdalleen, niin keho rupeaa sitten toimimaan, sanoo Kirsi Mauno.

Artikkelin lähde: http://yle.fi/uutiset/odottavien_aitien_ruokasuositukset_uusiksi__monet_syovat_vaarin_hampurilaisia_ranskanperunoita_ja_pitsaa/7811119 (Google News)

Järki mukaan painonhallintaan

Alkuvuosi on tunnetusti aktiivista aikaa näissä merkeissä myös median saralla. Mainoksia ja ohjelmia kehoaan muokkaaville ihmisille tunkee jatkuvasti joka tuutista.

TV:ssäkin pyörii jos jonkinlaista painonhallintaan liittyvää ohjelmaa. Eikä tässä sinänsä mitään pahaa ole, mutta osa ohjelmien sisällöstä antaa harhakuvan katsojilleen.

Eräs kotimainen ohjelma, jossa kilpailijan ominaisuudessa painoaan pudottava henkilö viedään viimeisilleen ja häneltä viedään viime metreillä hiilihydraatit tyystin pois ruokavaliosta.

Tämäntyylinen ruokavalio vaikuttaa varmasti henkilön fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen todella radikaalisti. Luulen myös, että unen saanti voi olla vaikeaa.

Tämä ei ehdottomasti ole tila johon yhtään kehoa tulisi viedä. Jonkinlainen syömishäiriövaara saattaa olla seurauksena tämäntyyppisen ruokavalion yhteydessä.

Kaikki tämä on tehty vain, että saataisiin paino putoamaan nopeasti pienellä aikavälillä. Kaikki tämä on tehty vain siksi, että ohjelmakonsepti saataisiin näyttämään mahdollisimman mielenkiintoiselta suurten painonpudotustuloksien valossa. Kameroiden sammuessa glamourikin loppuu.

Ohjelman loppupuolisko muistuttaa todella läheisesti muutama vuosi sitten vellonutta karppausbuumia. Voin kuvitella kuinka veltto olo on ollut hiilihydraatteja välttävillä karppaajilla.

On ymmärrettävää, että tietyssä tilassa pysyminen vaatii pysyvän muutoksen, mutta karppaus ei ole pysyvä ratkaisu. Karpatut kilot tulevat kolinalla takaisin dieetin päätyttyä, kehon huutaessa kaipaamiaan hiilihydraatteja.

Harhaanjohtavat painonhallintamenetelmät ovat myös mainoskatkojen riesa. Mainoksissa oikeat ruuat korvataan patukoilla ja valmiilla pussikeitoilla.

Tähänkö on tultu, että nyky-yhteiskunta on luotu kiireellisen työelämän ympärille, jota pitää sitten jatkaa myös vapaa-ajalle ja ruokailutottumuksien ympärille?

En suinkaan halua mollata tai väheksyä lisäravinteita, niilläkin on paikkansa. Painoa pudottaville yksilöille tosin en näkisi niitä kovinkaan tarpeellisina.

Lisäravinnebisnes on niin valtava markkina-alue, että sen syövereihin uppoutuu helposti hieman tietämättömämpi kuluttaja jos toinenkin.

Valtaosa myynnistä on myös hyvin kausiluontoista ja keskittynyt vuodenvaihteen ympärille. Tällöin uusia kuntoilijoita syntyy kuin sieniä sateella.

Epätoivoista kuntoilijaa koetellaankin kaikenlaisilla keinoilla ja nopeiden tuloksien toivossa , mutta ihan jokaista TV-tarinaa ei kannata purematta niellä.

Jonne Blåfield

Vaasa

Artikkelin lähde: http://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/j%C3%A4rki-mukaan-painonhallintaan-1.1772663 (Google News)

Suomi tuottaa enemmän maitoa kuin vuosikausiin

Suomalaislehmät lypsivät viime vuonna maitoa enemmän kuin vuosiin. Meijerit ottivat vastaan yli 2 288 miljoonaa litraa maitoa, eniten yhdeksään vuoteen.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan määrä kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttia.

Maitotilat ovat vähentyneet rajusti, mutta maidontuotanto on lisääntynyt, koska jäljelle jäävät tilat ovat entistä suurempia.

Luken aktuaarin Sanna Vuorisalon mukaan lehmien määräkään ei ole enää viime vuosina pienentynyt vaan hieman kasvanut. Pitkälle kehittynyt karjanjalostus saa nykylehmät tuottamaan maitoa esiäitejään enemmän.

Mihin lisääntynyt maitomäärä menee?

Suomessa juodaan maitoa sellaisenaan aiempaa vähemmän. Silti suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa yhä maidonjuojakansaa irlantilaisten ja virolaisten rinnalla.

”Maidon kulutuksen lasku johtuu paljolti siitä, että muiden maitotuotteiden valikoima on lisääntynyt ja ihmiset käyttävät enemmän niitä. Nyt maidon kulutuksen lasku on tasaantunut”, sanoo ravitsemusasiantuntija Katariina Lallukka Maito ja terveys ry:stä.

Viime vuosina etenkin raejuuston ja rahkan suosio on kasvanut voimakkaasti.

”Proteiineista puhutaan paljon, joten ne kiinnostavat ihmisiä. Niissä on hyvälaatuista proteiinia ja kohtalaisen vähän rasvaa”, Lallukka sanoo.

Jogurttien kulutus on kasvanut pitkällä aikavälillä mutta notkahtanut vähän viime vuosina. Karppaus- ja kokkausbuumit ovat puolestaan hieman lisänneet voin ja kermojen suosiota.

”Kaikki, mistä keskustellaan ja mitä kulutetaan, vaikuttaa siihen, mitä yritykset valmistavat. Maitohyllyllä on ihan hurjasti valinnanvaraa”, sanoo Elintarviketeollisuuden toimialapäällikkö Marika Säynevirta.

Suomessa tuotetaan suunnilleen saman verran maitoa kuin käytetään erilaisia maitotuotteita.

Valion tuoteryhmien ja markkinoinnin johtajan Tuomas Salusjärven mukaan noin 60 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta myös käytetään täällä. Noin 40 prosenttia maitotuotteista tulee ulkomailta.

”Valio on osuustoiminnallinen firma, joten tehtävänämme on ottaa vastaan maito, jonka omistajamme tuottavat, ja saada siitä hyvä hinta. Jos Suomessa tuotetaan lisää maitoa ja suomalainen kulutus ei kasva, maito menee vientiin”, Salusjärvi kertoo.

Venäjä ja Ruotsi ovat olleet Valion perinteisiä vientimaita. Nyt kun Venäjän-vienti on tyssännyt, Valio on joutunut myymään maitoaan enemmän globaaleille teollisuustuotemarkkinoille. Tuotteiden jalostusarvo on pieni ja hinnat halvat.

”Suomessa ei ole kannattavaa tuottaa maitoa siihen hintaan. Maitoa joudutaan valitettavasti laittamaan teollisuuteenkin, mutta yritämme ohjata sitä kulutustuotteiksi”, Salusjärvi sanoo. Hänen mukaansa maidontuotannon kasvu ei ole Valiolle ongelma, koska vaihtelu on pientä.

Salusjärvi arvioi, että välipalatuotteiden ja etenkin juotavien välipalojen suosio kasvaa.

”Esimerkiksi Venäjällä jogurteista yli puolet on juotavia. Suomessa lähes kaikki ovat lusikoitavia. Uskomme, että juotavien välipalojen markkinat kasvavat, kuten on tapahtunut maailmalla.”

Artikkelin lähde: http://www.hs.fi/kotimaa/a1423888508505 (Google News)

Karppaajat nostivat valistajien parjaaman voin arvoonsa

Huippukokous teki Stubbin varovaiseksi Ukraina-sovusta – Tieto lis tuskaa - Ukrainan kriisi - 00:18

EU-lhteet: Pakotelistalle uusia nimi maanantaina - Ukrainan kriisi - 12.02. 23:59

Tm mies ei halua koskaan orgasmia – arvaatko miksi? - Seksuaalisuus ja suhteet - 12.02. 23:00

Mies varasti knniss hiusvri – ityi aggressiiviseksi - Kotimaan uutiset - 12.02. 22:56

Nin Uma Thurman selitt kasvojensa killist muutosta – ”Tiedn, ett nytin oudolta!” - Viihde - 12.02. 22:52

Hn on USA:n uusi puolustusministeri – ei ole palvellut asevoimissa - Ulkomaan uutiset - 12.02. 22:43

TuTo-luotsi innoissaan: ”Aletaan nytt Ferrarilta!” - Jkiekko - 12.02. 22:43

Ripesti kvelev dementikko kateissa Torniossa - Kotimaan uutiset - 12.02. 22:42

Joukkoraiskaus Darfurissa – 200 naista uhrina - Ulkomaan uutiset - 12.02. 22:20

Ruotsin ralli alkoi ylltyksell - Ralli - 12.02. 22:09

SM-liigajoukkueen ksittmtn tappioputki poikki – ”Niit oli ihan liikaa” - SM-liiga - 12.02. 22:05

Valtonen tuskaili ylivoimaa – ”Vastustajan alivoima tekee enemmn maaleja” - SM-liiga - 12.02. 21:55

KalPa-Sport-ottelun Leijonat Lampaat: Sport-pakilta karmea harhasytt - SM-liiga - 12.02. 21:54

Matti Nyknen ELCrew:ssa: Silloin juodaan kun janottaa - Viihde - 12.02. 21:52

Pelicans-SaiPa-ottelun Leijonat Lampaat: ”Pelicans-hykkj pelasi vlinpitmttmsti” - SM-liiga - 12.02. 21:44

Miika Elomo el hetkess: ”Nyt olen ylpe” - SM-liiga - 12.02. 21:43

HPK-TPS-ottelun Leijonat Lampaat: Kerholle lampaita - SM-liiga - 12.02. 21:37

Onko Williams valmis haasteeseen? – ”Nyt alkaa vaikea osuus” - Formulat - 12.02. 21:29

Helena Vierikko ohjaajaksi - Viihde - 12.02. 21:25

Puntti Valtonen edelleen onnellisesti rakastunut - Viihde - 12.02. 21:24

Pirkko Saisio ja Jussi Tuurna loihtivat Oligarkkien oopperan - Viihde - 12.02. 21:23

8 romanttista kohdetta – oletko kynyt niss? - Matkajutut - 12.02. 21:23

Nyt puhuu Pivi Rsnen: ”En yllyttnyt ylinopeuteen” - Kotimaan uutiset - 12.02. 21:22

Puhtaiden valkeiden lakanoiden Laitala j elkkeelle - Viihde - 12.02. 21:20

Ukraina: Kymmenet Venjn panssarit ylittivt rajan neuvottelujen aikana - Ukrainan kriisi - 12.02. 21:12

Kiekkoilta seurasi: Oho, TPS voitti! - SM-liiga - 12.02. 21:05

Nin list seksiunten todennkisyytt - Rakkaus ja seksi - 12.02. 21:01

Tiesitk? Jrkytys voi oikeasti srke sydmen - Sydn ja kolesteroli - 12.02. 21:00

Muslimiopiskelijoiden murha kauhistutti arabimaailmaa - Ulkomaan uutiset - 12.02. 20:55

KTP testaa: Saarelma, Lehtonen, Saarinen, Heimonen… - Veikkausliiga - 12.02. 20:54

”Oppositiosta ksin ei suojella yht ainoaa suota” – Grahn-Laasonen ja Niinist nokittelivat toisilleen - Kotimaan uutiset - 12.02. 20:47

Europarlamentaarikko kaahasi hurjaa vauhtia – tuomittu aiemmin rattijuopumuksesta - Kotimaan uutiset - 12.02. 20:46

32 ruotsalaista kuollut Isisin riveiss - Ulkomaan uutiset - 12.02. 20:45

Toiveet Kreikan lainasovusta nostattivat kursseja Euroopassa - Talous - 12.02. 20:43

Kansanedustajien nolo moka – kirjallinen kysymys omalle ministerille - Kotimaan uutiset - 12.02. 20:40

Kuqeja kentll, Shefki kentn laidalla - Jalkapallo - 12.02. 20:35

Rajun penkkarijuhlinnan ikv seuraus – 13-vuotias sai lasipullosta phn - Kotimaan uutiset - 12.02. 20:35

”Kirjat myyty, rahat juotu” – katso lukijoiden kuvat penkkariautoista - Kotimaan uutiset - 12.02. 20:31

HIFK-toppari loukkaantui: ”Ennusmerkit eivt ole hyvt” - Veikkausliiga - 12.02. 20:25

Hiihtoliitto tutkii nuorten mkimaajoukkueen alkoholinkytt – yksi ji koneesta - Talviurheilu - 12.02. 20:14

Elinlkrit taistelevat sankarikoiran elmst - IL-TV Luonto ja elimet - 12.02. 20:13

HIFK-sentteri kirjaili nimens jatkopaperiin - SM-liiga - 12.02. 20:13

Huutokauppakeisarilla riitt kysynt – eturivin puhujien rinnalle - Kotimaan uutiset - 12.02. 20:09

Nainen, haluatko ylennyksen? Tetris voi opettaa jotain - Pinnalla - 12.02. 19:59

JJK-kapteeni: ”Ehk vuoden pst moni ij on oikeassa sarjassa” - Veikkausliiga - 12.02. 19:52

HIFK-tykki psi vihdoin irti: ”Vhn kohellustahan se oli” - Veikkausliiga - 12.02. 19:39

Koira luuli omistajansa hukkuvan – riensi pelastamaan - Fiidi.fi - 12.02. 19:32

Teppo Skkinen: Oikeustaistelu lapsesta - Viihde - 12.02. 19:22

HIFK teki hykkjvalintansa - Veikkausliiga - 12.02. 19:18

Liverpoolin futaajakomistukset Nivean mainoskasvoiksi - Kauneus - 12.02. 19:14

Mourinho vastasi, pikkupoika riemastui - Valioliiga - 12.02. 19:09

Krpille kaksi huippuvahvistusta! - SM-liiga - 12.02. 19:06

4 vinkki talvilomamatkalle - Matkajutut - 12.02. 18:58

Pakkaamassa hiihtolomalle? Muista nm trket tavarat! - Matkajutut - 12.02. 18:54

Tllaisia lastensuojeluilmoituksia Eerikasta tehtiin - Kotimaan uutiset - 12.02. 18:49

Nin Cheek kommentoi huhuja paluustaan - Viihde - 12.02. 18:46

Nin Eerikan is ja itipuoli vedttivt sosiaalityntekijit - Kotimaan uutiset - 12.02. 18:42

Maistiaiset: tlt nytt Samuel L. Jacksonin thdittm suomalaisleffa - IL-TV Leffat - 12.02. 18:37

Tikkanenkin hmilln – ”Tuollaisia baseball-lukemia” - Jkiekko - 12.02. 18:32

Rauhanturvaajien lhettminen Ukrainaan mahdollista - Kotimaan uutiset - 12.02. 18:26

IS: Hartikaisen vaimo saamassa uuden tyn Tullista - Kotimaan uutiset - 12.02. 18:02

Nissan Juge – sopivasti hiritsevn nkinen - Autotestit - 12.02. 17:49

Tlt nytt hiihtolomas - Kotimaan uutiset - 12.02. 17:38

Mkrisen kilpasisko pillahti itkuun – ”Tytyy antaa olla yksin” - Talviurheilu - 12.02. 17:36

Shkliitto saa ajaa puolalaismiesten Olkiluodon palkkariitaa - Talous - 12.02. 17:30

Martina leikkautti Kim Kardashian -tukan - Hiukset - 12.02. 17:29

Supermarketissa myytv tuote kuvottaa – ei herkille - IL-TV Uutiset - 12.02. 17:27

Fitnessmalli 2014 voittaja: Voitto toi uusia tykuvioita - Viihde - 12.02. 17:23

Summanen selitti raivostumistaan - KHL - 12.02. 17:15

Joulupukki sai puoli miljoonaa kirjett – eniten Kiinasta - Kotimaan uutiset - 12.02. 17:14

Mit ihmett? Sara Sieppi jakoi mpreit – ”Jengi on tullut hakemaan taksillakin nit” - Viihde - 12.02. 17:13

Kuinka tllainen kiekkofarssi on mahdollista? - IL-TV Urheilu - 12.02. 17:10

Lentoyhtipomon tytr raivostui vrin tarjoilluista phkinist – sai vuoden linnaa - Ulkomaan uutiset - 12.02. 17:09

Pink riisui vaatteensa turkiksia vastaan - Muoti - 12.02. 17:06

S-ryhm aikoo tehostaa ja jatkaa halpuuttamista - Talous - 12.02. 16:58

Fortumin puhallus – ministeri ulalla - IL-TV Uutiset - 12.02. 16:50

Vaarallisia tiskikoneita etsitn vielkin – onko sinulla? - Asuminen - 12.02. 16:47

Hazardilla posketon palkka - Valioliiga - 12.02. 16:43

Tuomioja epilee Ukrainan tulitauon pitvyytt - Ukrainan kriisi - 12.02. 16:38

Latvia kriminalisoi aseellisiin konflikteihin osallistumisen - Ulkomaan uutiset - 12.02. 16:38

Miksi ihmeess Sara Sieppi jakoi mpreit? - IL-TV Viihde - 12.02. 16:33

Keskustavaikuttajalla meni tuoppi nurin Facebookissa – ”trpp, tyhm” - Kotimaan uutiset - 12.02. 16:33

Nkkulma: Jyrki Ahon ja Bluesin suuri ero - SM-liiga - 12.02. 16:30

Penkkareissa nhtiin rike meininki - IL-TV Uutiset - 12.02. 16:20

8 000 Ukrainan sotilasta piiritetty – Putin: Heidn pitisi laskea aseensa - Ukrainan kriisi - 12.02. 16:19

Chelsea-thti sitoutui – ”Hnest voi tulla paras” - Valioliiga - 12.02. 16:15

Stubb: Kreikkaa ei tueta htlainaohjelman ulkopuolella - Kotimaan uutiset - 12.02. 16:08

Suunnitelmissa remontti? Viisi vinkki shksuunnitteluun - Asuminen - 12.02. 16:02

Presidentti Niinist: Trkeint on saada tappaminen loppumaan - IL-TV Uutiset - 12.02. 15:44

Savonlinnalaismiehen katoamista tutkitaan henkirikoksena - Kotimaan uutiset - 12.02. 15:41

Ferrari julkaisi Rikksen testiaikataulun - Formulat - 12.02. 15:33

Stubb: Tulitauko- ja rauhansuunnitelma ovat olemassa vasta paperilla - Ukrainan kriisi - 12.02. 15:33

Oikeuskansleri: Kiuru ei rikkonut nimityksess lakia - Kotimaan uutiset - 12.02. 15:31

Vihainen ateisti ampui perheen teloitustyyliin – kolme nuorta kuoli - Ulkomaan uutiset - 12.02. 15:26

Uusi trke virhe julki Jaroslavlin lento-onnettomuudesta - KHL - 12.02. 15:26

Egypti vapautti al-Jazeeran toimittajat odottamaan oikeudenkynti - Ulkomaan uutiset - 12.02. 15:23

Costa Concordian ”Kapteeni Pelkuri”: Puhdistan viel nimeni - Ulkomaan uutiset - 12.02. 15:14

Turun lentokentn ljyvahingosta satojen tuhansien lasku Finavialle - Kotimaan uutiset - 12.02. 15:13

Costa Concordian kapteeni tuomittiin 16 vuodeksi vankeuteen - Ulkomaan uutiset - 12.02. 15:06

Suomen vapaaotteluthti matsaa taas: Perti 92 kieltytyi ottelusta - Urheilu - 12.02. 15:05

S-ryhm teki jlleen kovaa voittoa: Pjohtaja lupailee lis hinnanlaskuja - Talous - 12.02. 15:03

Helsingin Sanomat luopuu STT:n tekstiuutisista - Kotimaan uutiset - 12.02. 15:03

Kansan Uutiset: Uusnatsien salaiset keskustelut levivt netiss - Kotimaan uutiset - 12.02. 15:02

Poliisi epilee valelkri Laihoa kahdesta taposta ja neljst trkest pahoinpitelyst - Kotimaan uutiset - 12.02. 14:58

Osallistu ja voita: Onko sinulla paras vanhojenpivn tyyli? - Catwalk - 12.02. 14:50

Vapaavuoren ehdokkaaksi Euroopan investointipankin hallitukseen - Kotimaan uutiset - 12.02. 14:47

Angelina Jolien laihuus jrkytt laihemmat jalat kuin 5-vuotiaalla - IL-TV Viihde - 12.02. 14:43

Mies kuoli betonivalimossa Uuraisilla - Kotimaan uutiset - 12.02. 14:41

Robin paljasti Suomipopille: Se Oikea voi lyty fanien joukosta - Viihde - 12.02. 14:40

Varman sijoitusten arvo nousi yli 40 miljardin - Talous - 12.02. 14:28

Valmentaja riemastui: ”Tekee Kaisan itseluottamukselle hyv” - Talviurheilu - 12.02. 14:27

Niinist: ”Trkeint on saada tappaminen loppumaan” - Kotimaan uutiset - 12.02. 14:24

EU:n ulkoministeri ei odota pakotekeskustelua tnn - Ulkomaan uutiset - 12.02. 14:23

Taivaallinen jlkkri (melkein) ilman sokeria - Pippuri.fi - 12.02. 14:18

Merkel: Putin painosti separatisteja hyvksymn tulitauon - Ukrainan kriisi - 12.02. 14:04

Olavi Uusivirta kilpailee Teosto-palkinnosta - Musiikki - 12.02. 14:04

Ruukkupuutarha innostaa Suomessakin - Piha - 12.02. 14:02

Tllaiset puutarhatrendit maailmalla puhaltavat - Piha - 12.02. 14:02

Uuteen palkansaajien jttijrjestn tulossa nyt 44 liittoa - Talous - 12.02. 14:01

Itmerelle povataan viimevuotista pahempaa levkes - Kotimaan uutiset - 12.02. 14:00

Katso vuoden parhaat lehtikuvat – ykkspalkinto otokselle venlisest homoparista - Ulkomaan uutiset - 12.02. 13:59

Japaniin matkanneen miehen laukusta lytyi metamfetamiinia – tuomittiin vankeuteen - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:58

Vapaavuori nimitettiin Suomen ehdokkaaksi investointipankkiin - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:54

Williams katkoo huhuja: ”Bottaksen lausunto otettiin irti asiayhteydest” - Formulat - 12.02. 13:53

Ulvilan surma: Auerille tuomio ensi torstaina - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:46

Lenn, Soinin Timo, lenn – PS:n johtajalle irvaileva peli nousi sovelluskaupan krkeen - Digiuutiset - 12.02. 13:46

Shava-laulaja: Viisukuntoa ja -nk salilta - Uuden Musiikin Kilpailu - 12.02. 13:46

KSML: Venjn rajalle puuhataan kasinoa – pts viipyy - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:35

TS: Nit elimi tuulivoimalat tappavat - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:35

Saako tohtori hakea tit maisterina? Karjalainen selvitti - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:34

Netist rallin pelastus? – ”On vain kysymys siit, ett nit aletaan toteuttaa” - Ralli - 12.02. 13:32

Luonnonsuojeluliitto ryhtyy kermn ilmoituksia luontorikoksista - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:31

Maratonneuvotteluissa sopu – tm tiedetn nyt - Ukrainan kriisi - 12.02. 13:30

Norwegianin tulos pahasti tappiolle – suunnittelee lissstj - Talous - 12.02. 13:29

Influenssakauden huippu on vasta edess – nin saatat vltt tartunnan - Terveys - 12.02. 13:26

Tlt nytt Suomen rallitulevaisuus – managerivelho kertoo - Ralli - 12.02. 13:23

Kataja puolustaa nkemystn: ”Kansanedustaja maksaa postimerkkinskin itse” - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:16

Mkiylltys tulossa? 15-vuotias teinithti tyrkyll Suomen MM-miehistn! - Talviurheilu - 12.02. 13:15

Minttu Virtanen blogissaan: Robin-pojan kuva tulee viel julki - Viihde - 12.02. 13:14

Onko artikkeli mielestsi trke? Kerro se meille! - Kotimaan uutiset - 12.02. 13:11

”Tehkmme tst sienten maa” – P-Korea julkaisi 310 uutta iskulausetta - Ulkomaan uutiset - 12.02. 13:09

Nm kirjat ovat tynn erotiikkaa - Rakkaus ja seksi - 12.02. 12:54

KissFM Chat – muistatko viel? - Fiidi.fi - 12.02. 12:52

Yksi asia huolettaa poliisia hiihtolomaviikon liikenteess: ”Mr huolestuttavasti lisntynyt” - Autot - 12.02. 12:52

Susanna Penttil pyrtyi kuntosalilla – tajuttomana ambulanssiin - Viihde - 12.02. 12:50

Venlisen huippu-urheilijan ura pttyi dopingkryyn - Urheilu - 12.02. 12:40

Saksa: Minskin sopimus ei ole lpimurto - Ukrainan kriisi - 12.02. 12:40

Minskiss lytyi sopu – tulitauko alkaa sunnuntaina - Ukrainan kriisi - 12.02. 12:35

Hedelmi mussuttavat vauvaopossumit ovat niin suloisia, ett henke ahdistaa - Fiidi.fi - 12.02. 12:34

Pirkka-Pekka Peteliuksen ylltys: Levy tulossa! - Viihde - 12.02. 12:32

Artikkelin lähde: http://www.iltalehti.fi/pippuri/2015020919169771_ah.shtml (Google News)

Suomeen rantautumassa uusia ruokavaliotrendejä

USA: Syyriassa ennennkemtn mr ulkomaalaisia jihadisteja - Ulkomaan uutiset - 04:05

Teinipoika kaappasi pizzakuskin ja hyvksikytti tt seksuaalisesti Kaliforniassa - Ulkomaan uutiset - 04:01

Moody’s: Halpa ljy ei kiihdyt maailmantaloutta viel kahteen vuoteen - Talous - 03:04

Venjll vaikeat ajat: Moskovalaisille jaetaan jo ruoka-apua - Ulkomaan uutiset - 02:50

Lufthansan halpalentoyhtin lentjt jlleen lakkoon - Ulkomaan uutiset - 02:32

Neuvostoliiton suurhykkyksen alkamisesta 75 vuotta - Kotimaan uutiset - 02:31

Ukrainan rauhanneuvottelut alkavat Minskiss - Ukrainan kriisi - 01:44

Obaman ja Putinin puhelu: Verenvuodatus pit lopettaa Ukrainassa - Ukrainan kriisi - 01:37

Ylioppilaskokeet jatkuvat kuullunymmrtmisen kokeilla - Kotimaan uutiset - 01:28

Kontaktiryhm kiist tiedon Ukrainan tulitaukosopimuksesta - Ukrainan kriisi - 01:28

Pministeri Tsipras: Kreikka ei pyyd lainaohjelman jatkamista - Ulkomaan uutiset - 01:27

Mit ihmett teit kasvoillesi, Uma Thurman? Nyttelij ei ole tunnistaa - Viihde - 00:41

Balotelli teki maalin – nin Twitteriss reagoitiin - Valioliiga - 00:17

Nainen ja koira jivt suojatiell auton alle - Kotimaan uutiset - 00:00

Lopultakin! Balotelli Liverpoolin sankari - Valioliiga - 10.02. 23:53

Arsenal kesti Leicesterin kiusoittelun - Valioliiga - 10.02. 23:35

Valioliigan thtihykkj antamassa rukkaset Real Madridille – ”Miksi lhtisin tlt?” - Valioliiga - 10.02. 23:23

SaiPa-sankari: ”Turha on omia pisteit tuijotella” - SM-liiga - 10.02. 22:58

Uutistoimisto Tass: It-Ukrainan tulitauosta sopu - Ukrainan kriisi - 10.02. 22:48

Tappara-thti ruoskii itsen: ”Olin joukkueen huonoin pelaaja” - SM-liiga - 10.02. 22:44

Bluesin valmentajasta ei katoamisilmoitusta - SM-liiga - 10.02. 22:41

HIFK nukkui erien alut – KalPa pokkasi pisteet - SM-liiga - 10.02. 22:38

Perussuomalaisten maahanmuuttolinjaus: Virkakuntaa karsittava ”ankaralla kdell” - Kotimaan uutiset - 10.02. 22:36

Riku Suokas muuttaa Lontooseen – luvassa ”tiukkaa opiskelua” - Viihde - 10.02. 22:34

Marilyn-kuume iskee Tampereelle! - Viihde - 10.02. 22:30

Blues-sst-ottelun Leijonat Lampaat: ”Vaatimattomuuden perikuva” - SM-liiga - 10.02. 22:28

Tllainen oli Isisin vankeudessa kuollut nainen - Ulkomaan uutiset - 10.02. 22:24

Poliisi kersi lis sylkinytteit Tesomalla - Kotimaan uutiset - 10.02. 22:22

Krpt-Lukko taas mieletn matsi: ”Maali aina kun maila nousi” - SM-liiga - 10.02. 22:19

Hyvn joukkueen merkki: Tappara voitti huonolla pelill - SM-liiga - 10.02. 22:11

Sportin pukumiehet trttilivt – Valtonen vaikeni kuin muuri - SM-liiga - 10.02. 22:11

KalPa-HIFK-ottelun Leijonat Lampaat: ”Slovakkithdelle ilta oli synkk” - SM-liiga - 10.02. 22:06

Totuus huippumalleista: Malliemo paljastaa - Mallit - 10.02. 22:04

Burnout rasittaa mys lhimmisi - Mieli ja masennus - 10.02. 22:02

Krpt-Lukko-ottelun Leijonat Lampaat: ”Hymy oli repi naaman kahtia” - SM-liiga - 10.02. 22:00

Pelicans-veskari nappasi kovan pnahan – ”En miettinyt sellaista” - SM-liiga - 10.02. 21:58

Pelicans-HPK-ottelun Leijonat Lampaat: ”Kertoo kaiken oleellisen” - SM-liiga - 10.02. 21:51

Suomalaisnainen EU:n poliisimission johtoon Afganistanissa - Ulkomaan uutiset - 10.02. 21:51

Petri tuunasi Ritari ss -fantasiastaan totta – katso kuvat - Autot - 10.02. 21:49

Palestiinalaiset avaavat suurlhetystn Tukholmaan - Ulkomaan uutiset - 10.02. 21:39

SaiPa-TPS-ottelun Leijonat Lampaat: ”Nashvillen lainapakki ailahteli” - SM-liiga - 10.02. 21:35

RAY vaatii Nkvammaisten Keskusliitolta avustussummia takaisin - Kotimaan uutiset - 10.02. 21:27

Syyttj: Etel-Korean turmalautan kapteeni murhasi matkustajat - Ulkomaan uutiset - 10.02. 21:22

Tappara-Sport-ottelun Leijonat Lampaat: ”Neitiminen temppu” - SM-liiga - 10.02. 21:19

Helvetin enkelit tappelivat kurdien kanssa Saksassa - Ulkomaan uutiset - 10.02. 21:09

Liverpoolille huonoja uutisia ennen huippuottelua - Valioliiga - 10.02. 21:04

Nimetn hyvntekij hmment Tampereella – koululaisille jymy-ylltys - Kotimaan uutiset - 10.02. 21:02

Kauppias ahdisteli alaisiaan – lpsi pepulle ja kouri rintoja - Kotimaan uutiset - 10.02. 21:01

Miksi 14-vuotias on liian nuori seksiin? - 100 kysymyst seksist - 10.02. 20:53

Oudoimmat hotelleista viedyt esineet - Matkajutut - 10.02. 20:52

Katolisen koulun kasvatista kuoriutui ronski komedienne - Viihde - 10.02. 20:50

Kokoomus kiist nostattaneensa keppanakohua - Kotimaan uutiset - 10.02. 20:48

Kovalainen testasi uutta menopelin – ”Erittin mukava” - Urheilu - 10.02. 20:44

Lmpimn talven seuraus: Harvinainen vieras Suomessa – ”Melkein alaleuka tipahti” - Kotimaan uutiset - 10.02. 20:25

Ylltysveto: Australia mukaan Euroviisuihin! - Musiikki - 10.02. 20:21

Koulutytn traaginen kuolema Muhoksella – IL vieraili turmapaikalla - IL-TV Uutiset - 10.02. 19:57

Vaihtuivat vauvoina – 400 000 euron korvaukset - Ulkomaan uutiset - 10.02. 19:55

Olympiavoittajan kuolemaa tutkitaan yh - Yleisurheilu - 10.02. 19:45

Eduskuntaan pyrkiv Frederik: Laiskat tihin ja nuoriso kuriin - Kotimaan uutiset - 10.02. 19:40

Uintilegendalta hmmentv lausunto: ”Viikset tekivt minusta nopeamman” - Urheilu - 10.02. 19:26

Prinsessa rikkoi sukupuolirajoja golfissa - Urheilu - 10.02. 19:16

Kaunottaren karu muodonmuutos: Seksikkin iti kuihtui ”vaarallisen laihaksi” - Viihde - 10.02. 19:03

Isisin sieppaama amerikkalainen avustustyntekij on kuollut - Ulkomaan uutiset - 10.02. 19:00

RIA Novosti: Rauhanneuvottelujen tavoitteena demilitarisoitu vyhyke It-Ukrainaan - Ukrainan kriisi - 10.02. 18:59

Seksiaddiktio pilasi nyrkkeilylegendan uran – ”Tiesin, ett se koituisi hnen kohtalokseen” - Urheilu - 10.02. 18:58

Valtio myy TeliaSoneraa lhes miljardilla – puolet omistuksestaan - Talous - 10.02. 18:51

EU ei odota Kreikka-ptksi viel tll viikolla - Ulkomaan uutiset - 10.02. 18:46

Vaikeasti sairas 2-vuotias Bertta joutuu nukkumaan parakissa – ”epinhimillist” - Kotimaan uutiset - 10.02. 18:44

42 ammattiliittoa ilmoittautui uuteen suurliittohankkeeseen - Kotimaan uutiset - 10.02. 18:39

Poliisi epilee: Nainen krysi trkest ratista jo neljnnen kerran - Kotimaan uutiset - 10.02. 18:34

Hkkinen kertoi parhaat testiradat – ”Paratiisi” - Formulat - 10.02. 18:20

Historiallisen hyvi uutisia ex-tupakoitsijoille: Harmaa aine saattaa palautua - Terveys - 10.02. 18:04

Kiristyv kilpailu nakertaa kaupan kannattavuutta - Talous - 10.02. 17:54

Hkkinen paljasti McLarenin takavuosien menestysreseptin – ”Uskokaa tai lk” - Formulat - 10.02. 17:48

It-Ukrainan kriisi: Symlakkoileva ukrainalaislentj pysyy vangittuna - Ukrainan kriisi - 10.02. 17:43

Kuntaliitto kannustaa uusiin ratkaisuihin toisen asteen koulutuksessa - Kotimaan uutiset - 10.02. 17:38

Auto- ja Kuljetusalan Tyntekijliitolle sakot viime kesn postilakoista - Kotimaan uutiset - 10.02. 17:33

Guggenheim otti kantaa syytksiin tyoloista Arabiemiraateissa - Ulkomaan uutiset - 10.02. 17:27

Kiekkoilta seurasi liven: Bluesin huima voittoputki jatkuu! - SM-liiga - 10.02. 17:20

Tyly pakki debytoi IFK:ssa - SM-liiga - 10.02. 17:11

Laaninen otti syyt niskoilleen kaljakohusta - Kotimaan uutiset - 10.02. 17:11

Saudi-Arabia mestasi huumemuulin - Ulkomaan uutiset - 10.02. 17:10

Huutokauppakeisarin helpotus: ”Syyte oli puutahein” - IL-TV Uutiset - 10.02. 16:59

Kreikan ulkoministeri vierailee huomenna Moskovassa - Ulkomaan uutiset - 10.02. 16:57

Jatkot lhtivt lapasesta: Justin Bieberin lasilukaalissa tystuho - Viihde - 10.02. 16:56

Vuoristotuuli toi ihmekevn – Turun lhell jopa 9,5 astetta! - Kotimaan uutiset - 10.02. 16:56

TS: Turun telakan johtaja jttnyt Meyerin - Kotimaan uutiset - 10.02. 16:55

Aarnion potkijalla ruma rikostausta – eritteit vartijan plle - Kotimaan uutiset - 10.02. 16:55

HJK-lupaus lpimurron kynnyksell: ”Eln pivn kerrallaan” - Veikkausliiga - 10.02. 16:33

Pahoinpitely vankilassa – Aarnio tysin avuton vangin hyktess - Kotimaan uutiset - 10.02. 16:32

ESS: Marko Jantuselle taas tuomio - Jkiekko - 10.02. 16:30

Huutokauppakeisaria syytetn rikoksesta – oikeudenkynti alkoi - Kotimaan uutiset - 10.02. 16:17

11-vuotiasta syytetn vauvan murhaamisesta Yhdysvalloissa - Ulkomaan uutiset - 10.02. 16:16

Maailman kallein kattohuoneisto valmistuu pian – luvassa todellista luksusta - Asuminen - 10.02. 16:08

Kuin exn kopio: He valitsevat aina samannkisen puolison - Pinnalla - 10.02. 16:07

Kehradan junaliikenne alkaa heinkuussa - Kotimaan uutiset - 10.02. 16:05

Kreikan lainaohjelman kohtalo yritetn ratkaista ensi maanantaina - Ulkomaan uutiset - 10.02. 16:05

Nin Sipil paikkaili sanomisiaan: ”Ostan itsekin oluet kaupasta” - IL-TV Uutiset - 10.02. 16:00

Beyonce kyili Grammy-gaalassa timantteja miljoonien edest! - IL-TV Viihde - 10.02. 15:53

Poliisi alkoi taas kert sylkinytteit Tampereen Tesomalla - Kotimaan uutiset - 10.02. 15:42

Huutava sentteripula Lukon kiusana Oulussa - SM-liiga - 10.02. 15:31

Laskeutuminen pitkksi – pienkone ajautui ulos kiitoradalta - Kotimaan uutiset - 10.02. 15:30

Olli Jokinen lhti mukaan HIFK:n osakeantiin - Veikkausliiga - 10.02. 15:28

Supercell hautasi uutuuspelins – oli liian huono - Digiuutiset - 10.02. 15:27

Tyly loppu – paidattomat rystjt riehuivat valtatiell - IL-TV Uutiset - 10.02. 15:08

Sipil otti vastuun kaljakohusta – aikoo ostaa saunaoluet kakkosoluena - Kotimaan uutiset - 10.02. 15:04

Vlimeren ruokavalio voi ehkist aivoinfarkteja - Elintavat - 10.02. 14:59

Vuoden ravintola on helsinkilinen Spis - Pippuri.fi - 10.02. 14:57

Ruotsin olympiatoivo krysi kokaiinista ja kannabiksesta - Urheilu - 10.02. 14:53

Helsingin lhijunaliikenteen kilpailutus voi lykknty - Kotimaan uutiset - 10.02. 14:47

Onko trkemp nhty – vartija li 9-vuotiaan pojan pt lattiaan – katso video - Ulkomaan uutiset - 10.02. 14:38

Litmanen tuttu HJK:n Tanakallekin - Veikkausliiga - 10.02. 14:38

Pelle Miljoona 60 vuotta – Suomipunkin kummiset IL:n haastattelussa - Musiikki - 10.02. 14:37

Ukrainan kapinalliset kiistvt raketti-iskut Kramatorskissa - Ukrainan kriisi - 10.02. 14:35

Ulvilan haulikkosurma syyttjlle – en miest epilln - Kotimaan uutiset - 10.02. 14:31

Vartija li 9-vuotiaan pojan pt lattiaan Ruotsissa - IL-TV Uutiset - 10.02. 14:28

Tuolit kntyivt mutta hovimuusikko Ilkka ei ole TVOF-jatkossa – kanava selvent - Viihde - 10.02. 14:26

Keskusta knsi kurssia: Keskiolut pysyy kaupoissa - Kotimaan uutiset - 10.02. 14:24

Peraukkosuklaat pelastavat ystvnpivsi! - Fiidi.fi - 10.02. 14:23

Ministeri selvitt lhestymiskiellon shkisen valvonnan - Kotimaan uutiset - 10.02. 14:20

Vanhojen tanssit rahallisesti iso paukku – kuin miniht! - Perhe - 10.02. 14:15

HJK:n japanilaisvahvistus vastasi odotuksia: ”Tekee oikeita valintoja” - Veikkausliiga - 10.02. 14:15

Toto4-vihje, Oulu 10.2. - Ravit - 10.02. 14:04

Syytettyjen poliitikkojen puolustus: Virkamiehen kestettv kritiikki - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:55

Suursijoittaja Mkel syytetn prssirikoksista oikeudessa - Talous - 10.02. 13:54

Syyttj vaatii tamperelaispoliitikoille sakkoja: ”Kirjoitus aiheutti suurta krsimyst” - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:50

Aktivistit yllttivt Strauss-Kahnin - IL-TV Uutiset - 10.02. 13:49

Tutkimus: Suomi ykksmaa asunnottomuuden hoidossa - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:48

Niger lhett joukkoja taistelemaan Boko Haramia vastaan - Ulkomaan uutiset - 10.02. 13:45

Vesa Keskisell uusi hurja tavoite: ”Keksin idean istuessani muovituolillani” - Viihde - 10.02. 13:44

Suomalaiselle diabeetikolle mrtn enemmn lkett kuin ruotsalaiselle - Diabetes - 10.02. 13:43

Paljasrintaiset aktivistit iskivt Strauss-Kahnin autoa vastaan - Ulkomaan uutiset - 10.02. 13:39

Ottaisitko mikrosirun ihon alle? Nm ruotsalaiset kokeilivat - Digiuutiset - 10.02. 13:38

Knnykkvideo krytti 13-vuotiaan Audi-kuskin - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:37

Kumma tutkimusvite: Pettjn tunnistaa ksist - Rakkaus ja seksi - 10.02. 13:36

TVOF-kisaaja Raakel Korholan poikaystv ylltti ennenaikaisilla kihloilla - Viihde - 10.02. 13:35

Helpot ja nopeat pastareseptit – Poimi talteen - Pippuri.fi - 10.02. 13:33

Tm saadaan, kun yhdistetn Harley Davidson ja Ford Anglia – katso - Autot - 10.02. 13:32

Varoitus miehet: Parta ei ole en seksiks - Muoti - 10.02. 13:32

Huutokauppakeisarin syytteet hylttiin - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:31

Vauvojen vaihtumisesta miljoonakorvaukset Ranskassa - Ulkomaan uutiset - 10.02. 13:30

Syyttj: ”Tosi surullista, ett Eerikan ht ei nhty” - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:25

Poliisi: Nokkakolareita huolestuttavan paljon – nopeuksia valvotaan nyt tiukasti - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:25

Shkliitto per Olkiluodon asentajien miljoonasaatavia - Talous - 10.02. 13:24

Mik on villein seksikokeilusi? - Rakkaus ja seksi - 10.02. 13:22

Lotto menetti suosiotaan Eurojackpotille - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:15

Tullivirkamiesliitto hyvin tyytyvinen ministerin ratkaisuun - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:14

Pllikk kannattaa Veikkausliiga-tulokasta – ja mill tukalla! - IL-TV Urheilu - 10.02. 13:12

Suistuneet rekat tukkivat tien Enontekill – tie poikki tunteja - Kotimaan uutiset - 10.02. 13:08

Omituinen haju pakotti lentokoneen pakkolaskuun - IL-TV Uutiset - 10.02. 13:07

Artikkelin lähde: http://www.iltalehti.fi/pippuri/2015020919169770_ah.shtml (Google News)

Nivala-lehti: Energiaa ja virkistystä hakemaan!

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)

Artikkelin lähde: http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/381742/Nivala-lehti-Energiaa-ja-virkistyst%C3%A4-hakemaan- (Google News)

Tutkija: Karppauksesta innostuttiin, koska se osui tieteen ja nautinnon ristiriitaan

Karppaus eli vähän hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio oli iso hitti pari vuotta sitten, koska se osui tieteen tulosten ja yksilön kokemusten väliseen ristiriitaan.

Näin arvioi Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen dosentti Piia Jallinoja Lääkäripäivillä Helsingissä perjantaina.

”Karppaus tarjosi vastauksen lihavuusepidemiaan, kun moni kertoi laihtuneensa vähentämällä hiilihydraattien syömistä”, Jallinoja arvioi.

Se myös nosti esiin yksilön kokemuksen. Karppausta kannatettiin argumentilla, että voi tekee oloni hyväksi, ja siksi sen täytyy olla minulle hyväksi.

Muina karppauksen hyötyinä nähtiin luonnollisuus ja nautinnon tärkeys. Karppaus myös antoi ruuasta kiinnostuneille heimon ja suunnan.

Buumista huolimatta vain seitsemän prosenttia karppasi 2012. Määrä selvisi Suomen akatemian, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa, joka ilmestyi viime vuonna.

Tutkimuksessa selvitettiin ihmisten käsityksiä karppaamisesta ja sen hyödyistä Aikuisten terveystapatutkimuksen osana.

Tulosten mukaan mukaan karppaajien elämäntavat olivat yhtä terveellisiä tai jopa terveellisempiä kuin muiden aikuisten. Hedelmät ja marjat maistuivat yhtä paljon, mutta karppaajat söivät enemmän vihanneksia.

Vain pieni osa karppaajista kertoi lisänneensä lihan, pekonin ja voin kulutusta selvästi, mutta sen sijaan salaattia kului enemmän.

Moni karppasi pitääkseen linjansa kurissa. Muita perusteluja olivat hyvä olo ja itsensä tunteminen energiseksi.

Muotidieetit uppoavat usein vastakkainasetteluun työn ja kurin sekä nautinnon ja kulutuksen välillä, Jallinoja analysoi.

Työ ja kuri korostavat tavoitteiden saavuttamista ja velvollisuutta pitää huolta terveydestään.

Pärjäämisen symboli on lihaksikas ja kunnossa oleva keho, ja ruoka nähdään lähinnä ravitsemuksena.

Nauttijat taas painottavat hyvää fiilistä ja hauskuutta. Ruoka on etenkin makuja, kulttuuria ja merkityksiä.

”Asetelma on vanha”, Jallinoja sanoo.

Ja pysyvä. Suurin karppausinto on ohi, mutta vuoden verran on puhuttu 5–2 -dieetistä: viisi päivää nautintoa eli syömistä ja kaksi kuria eli paastoa.

Artikkelin lähde: http://www.hs.fi/terveys/a1420781488847 (Google News)

Tutkija: Karppaus nosti esiin yksilön kokemuksen

Karppaus eli vähän hiilihydraatteja sisältävän ruokavalion noudattaminen oli iso hitti pari vuotta sitten, koska se osui tieteen tulosten ja yksilön kokemusten väliseen ristiriitaan.

Näin arvioi Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen dosentti Piia Jallinoja Lääkäripäivillä Helsingissä perjantaina.

”Karppaus tarjosi vastauksen lihavuusepidemiaan, kun moni kertoi laihtuneensa vähentämällä hiilihydraattien syömistä”, Jallinoja arvioi.

Se myös nosti esiin yksilön kokemuksen. Karppausta kannatettiin argumentilla, että ”voi tekee oloni hyväksi, ja siksi sen täytyy olla minulle hyväksi”.

Muina karppauksen hyötyinä nähtiin luonnollisuus ja nautinnon tärkeys. Lisäksi karppaus antoi ruuasta kiinnostuneille heimon ja suunnan.

Buumista huolimatta vain seitsemän prosenttia suomalaisista karppasi vuonna 2012. Määrä selvisi Suomen akatemian, Kuluttajatutkimuskeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa, joka ilmestyi viime vuonna.

Tulosten mukaan karppaajien elämäntavat olivat yhtä terveellisiä tai jopa terveellisempiä kuin muiden aikuisten.

Hedelmät ja marjat maistuivat yhtä paljon, mutta karppaajat söivät muita enemmän vihanneksia.

Vain pieni osa karppaajista kertoi lisänneensä lihan, pekonin ja voin kulutusta selvästi, mutta sen sijaan salaattia kului enemmän.

Moni karppasi pitääkseen linjansa kurissa. Muita perusteluja olivat hyvä olo ja itsensä tunteminen energiseksi.

Muotidieetit uppoavat usein vastakkainasetteluun työn ja kurin sekä nautinnon ja kulutuksen välillä, Jallinoja analysoi.

Työ ja kuri korostavat tavoitteiden saavuttamista ja velvollisuutta pitää huolta terveydestä. Pärjäämisen vertauskuva on lihaksikas ja kunnossa oleva keho, ja ruoka nähdään lähinnä ravitsemuksena.

Nauttijat taas painottavat hyvää fiilistä ja hauskuutta. Ruoka on etenkin makuja, kulttuuria ja merkityksiä.

”Asetelma on vanha”, Jallinoja sanoo.

Ja pysyvä. Suurin karppaus-

into on ohi, mutta vuoden ajan on puhuttu 5–2 -dieetistä: viisi päivää nautintoa eli syömistä ja kaksi kuria eli paastoa.

Artikkelin lähde: http://www.hs.fi/kotimaa/a1420785624561 (Google News)